Hirvi kaadettu – mutta mitä seuraavaksi?

Metsästäjän taidot eivät lopu saaliin kaatamiseen. Jos metsälle lähdetään hakemaan lihaa, on pyydystäjän ammattitaitoisesti tiedettävä mitä kaatuneelle eläimelle, esimerkiksi hirvelle, on tehtävä heti ampumisen jälkeen. Ruhon käsittely ja siihen kulunut aika vaikuttaa ratkaisevasti lihan laatuun ja sen käsittely ominaisuuksiin. On toimittavan nopeasti, hygieenisesti sekä mukana on oltava oikeat työkalut. Ensin on toimitettava veren laskeminen, eli…

Metsästysajat Suomessa

Riistanhoitoon kuuluu metsästyksen rajoittaminen tiettyihin vuodenaikoihin. Aikoja määriteltäessä otetaan huomioon metsästettävien eläinten oletetut lukumäärät laskentoihin perustuen eri puolilla Suomea. Jos tietyn lajin kanta on heikko, rajoitetaan metsästämistä alueittain lyhentämällä metsästysaikaa tai kieltämällä metsästys kokonaan, kunnes lajin kanta on vahvistunut. Metsästysaikoja laadittaessa otetaan huomioon eläinten pesiminen ja niiden jälkikasvun elinmahdollisuudet ilman emoa. Toisinaan metsästyslupa eroaa sen…

Metsästys koiran kanssa

Koirilla on luontainen kyky metsästää, koska kesyyntymisestään huolimatta kyseessä on yhä petoeläin. Koiria on jalostettu moniin tehtäviin ja eri metsästyskoirarotuja on ainakin 30. Niiden kyvyt vaihtelevat ja niitä ohjataan erilaisiin tehtäviin rodun ja yksilön parhaiden ominaisuuksien mukaan. Metsästyskoirat jaetaan saalistusmenetelmän mukaan: Esimerkiksi luolakoirat ovat matalajalkaisia ja niiden vahvat raajat pystyvät kaivamaan maata helposti. Näitä koiria…

Metsästyskortin hankkiminen

Metsästys on siis valvottua ja laissa tarkoin määriteltyä, koska kysymyksessä on metsästäjän ja yhteisön terveys sekä turva, sekä tietysti luonnon tasapaino. Metsästyksen valvontaan on perustettu metsästäjärekisteri, johon nimetään ne henkilöt, jotka ovat maksaneet riistanhoitomaksun ainakin kerran edellisen viiden vuoden aikana. Metsästäjärekisteriin pääsee suorittamalla riistanhoitoyhdistyksen järjestämän metsästäjätutkinnon, joka on läpäistävä vastaamalla 60:n kysymykseen. Kokeessa saa olla…

Riistanhoito Suomessa

Jotta luonnossa ei tapahtuisi määrällisesti suuria eläinkantojen vaihteluita, kuten karhujen räjähdysmäistä lisääntymistä tai metsojen sukupuuttoon kuolemista, on velvollisuutemme suorittaa lajien lukumäärän kontrollia. Riistanhoito tähtää tähän sekä useaan muuhun yhteiskuntaa ja ympäristöämme koskevaan seikkaan. Luonto ympärillämme selviää kyllä ilman meitä, mutta selviytyäksemme luonnon kanssa meidän on suunniteltava tekomme sitä mukailevaksi. Riistanhoitoon kuuluu riistan elintilojen tarkkailu. Jos…

Metsästys Suomessa

Maamme on harvaan asutettua aluetta. Kylien ja keskusten väliin jää runsaasti luonnontilaa metsän eläimille. Meillä on myös melko laaja ekosysteemi, johon kuuluu suuriakin eläimiä ja petoja. Esimerkiksi Brittein saarilla suurin peto on kettu eikä Keski-Euroopan vuoristoissa ole karhuja. Pohjoismaana Suomi saa ylpeillä metsistä, joissa elää ilveksiä, karhuja, susia sekä hirviä. Suomessa metsästys on suosittu harrastus,…

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeus on Suomen kulttuurinen perinne, joka on muodostunut aikojen saatossa yleisistä luonnossa liikkumisen periaatteista. Jokamiehenoikeudet käsittävät kaikkea, mikä luonnossa liikuttaessa on kohtuullista olettaa: osa näistä oikeuksista on tulkinnanvaraisia, muistaen kuitenkin, ettei tuoteta harmia tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien luontokappaleet, kuten eläimet, kasvit ja vesistöt. Kun oleskelusi ja liikkumisesi luonnossa kenen mailla tahansa on tilapäistä ja…