Metsästys koiran kanssa

Koirilla on luontainen kyky metsästää, koska kesyyntymisestään huolimatta kyseessä on yhä petoeläin. Koiria on jalostettu moniin tehtäviin ja eri metsästyskoirarotuja on ainakin 30. Niiden kyvyt vaihtelevat ja niitä ohjataan erilaisiin tehtäviin rodun ja yksilön parhaiden ominaisuuksien mukaan.

Metsästyskoirat jaetaan saalistusmenetelmän mukaan: Esimerkiksi luolakoirat ovat matalajalkaisia ja niiden vahvat raajat pystyvät kaivamaan maata helposti. Näitä koiria käytetään esimerkiksi kettuja ja supia metsästettäessä. Sekarotuisten koirien käyttö metsästyksessä on myös sallittua.

Hyvän hajuaistin varustamana koira jäljittää saalista esimerkiksi sen jo ollessa loukkaantunut, mutta pystyessä yhä pakenemaan metsästäjiltä. Ellei saalista löydettäisi, se jäisi kärsimään ehkä useiksi päiväksi, ja siksikin on tärkeää jäljittää haavoitetut eläimet koiran avulla.

Linnustajat käyttävät koiraa monella eri tapaa: esimerkiksi noutamaan ammutun saaliin alueelta, johon metsästäjällä ei ole mahdollisuutta päästä. Koirat uivat ja ylittävät esteitä ketterästi löytäen ammutun linnun vaikeastakin maastosta. Riista voidaan tuoda esille piiloistaan haukkuvan tai karkottavan koiran avulla. Rohkeat koirat pystyvät pysäyttämään pakenevan suurriistan, kuten esimerkiksi karhun tai hirven. Ajavat koirat ovat nopeita juoksijoita ja niitä käytetään jänis- ja kettujahdissa. Hirvieläintä ajavan koiran korkeus saa olla korkeintaan 28cm.

Metsästävän koiran terveydestä ja hyvinvoinnista tulee huolehtia vastuullisesti. Metsästyskoira tarvitsee paljon energiaa, joten se syö tavallista koiraa enemmän tulematta liikalihavaksi.

Metsästyskoiria koulutetaan tehtävään metsästysaikojen ulkopuolellakin. Koiran irtipäästämiseen on tuolloin oltava maanomistajan lupa.