Metsästyskortin hankkiminen

Metsästys on siis valvottua ja laissa tarkoin määriteltyä, koska kysymyksessä on metsästäjän ja yhteisön terveys sekä turva, sekä tietysti luonnon tasapaino. Metsästyksen valvontaan on perustettu metsästäjärekisteri, johon nimetään ne henkilöt, jotka ovat maksaneet riistanhoitomaksun ainakin kerran edellisen viiden vuoden aikana.

Metsästäjärekisteriin pääsee suorittamalla riistanhoitoyhdistyksen järjestämän metsästäjätutkinnon, joka on läpäistävä vastaamalla 60:n kysymykseen. Kokeessa saa olla korkeintaan kahdeksan väärää vastausta. Tutkintoon on aiheellista varautua lukemalla asianomaista kirjallisuutta sekä käymällä metsästykseen liittyviä kursseja. Metsästäjätutkinnon voi suorittaa kuka vain iästä riippumatta.

Suorittamalla tutkinnon sekä maksamalla vuosittaisen riistanhoitomaksun hankit itsellesi metsästyskortin, joka on lain mukaan oltava aina mukana metsälle lähdettäessä. Ilman voimassa olevaa metsästyskorttia metsästäminen on kaikkissa tapauksissa kiellettyä. Kortti on esitettävä aina viranomaisen niin pyytäessä.

Metsästyskortista huolimatta laissa on monia ehtoja, jolloin metsästäminen ampuma-aseella ei ole laillista. Näitä ovat esimerkiksi liikkuvasta ajoneuvosta tai vesillä olevasta veneestä ampuminen. Syynä kieltoon ovat tähtäämisen ja tarkkuuden epävarmuus.

Saatuasi metsästysluvan tarvitset metsästyskortin, joka oikeuttaa metsästämisen aluekohtaisesti. Valtion mailla metsästäessäsi tarvitset aluekohtaisen luvan. Lisäksi metsissämme liikkuu eläimiä, joiden metsästämiseen tarvitaan erillinen pyyntilupa, jotta metsästys olisi laillista.

Liittyessäsi metsästysseuraan pääset osalliseksi metsästykseen liittyvistä tiedotuksista ja määräyksistä. Metsästäjien on suositeltavaa olla mukana kaikessa metsästystä edistävässä vapaaehtoistoiminnassa.