Metsästys Suomessa

Maamme on harvaan asutettua aluetta. Kylien ja keskusten väliin jää runsaasti luonnontilaa metsän eläimille. Meillä on myös melko laaja ekosysteemi, johon kuuluu suuriakin eläimiä ja petoja. Esimerkiksi Brittein saarilla suurin peto on kettu eikä Keski-Euroopan vuoristoissa ole karhuja. Pohjoismaana Suomi saa ylpeillä metsistä, joissa elää ilveksiä, karhuja, susia sekä hirviä. Suomessa metsästys on suosittu harrastus,…

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeus on Suomen kulttuurinen perinne, joka on muodostunut aikojen saatossa yleisistä luonnossa liikkumisen periaatteista. Jokamiehenoikeudet käsittävät kaikkea, mikä luonnossa liikuttaessa on kohtuullista olettaa: osa näistä oikeuksista on tulkinnanvaraisia, muistaen kuitenkin, ettei tuoteta harmia tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien luontokappaleet, kuten eläimet, kasvit ja vesistöt. Kun oleskelusi ja liikkumisesi luonnossa kenen mailla tahansa on tilapäistä ja…