Riistanhoito Suomessa

Jotta luonnossa ei tapahtuisi määrällisesti suuria eläinkantojen vaihteluita, kuten karhujen räjähdysmäistä lisääntymistä tai metsojen sukupuuttoon kuolemista, on velvollisuutemme suorittaa lajien lukumäärän kontrollia. Riistanhoito tähtää tähän sekä useaan muuhun yhteiskuntaa ja ympäristöämme koskevaan seikkaan. Luonto ympärillämme selviää kyllä ilman meitä, mutta selviytyäksemme luonnon kanssa meidän on suunniteltava tekomme sitä mukailevaksi.

Riistanhoitoon kuuluu riistan elintilojen tarkkailu. Jos tiedämme aikaisen talven verottavan nuorta riistaa, voimme auttaa eläimiä selviytymään esimerkiksi järjestetyllä ja oikeanmukaisella ruokinnalla. Uhanalaisille linnuille, joiden pesimisalueet ovat kapenemassa, järjestetään rauhoitettuja pesimisalueita ja -paikkoja. Vakavien sairauksien uhatessa riistaa on myös mahdollista ryhtyä käyttämään rokotteita erilaisilla menetelmillä.

Riista-alueista huolehtiminen takaa vuosikausiksi hyviä tuloksia. Vesi ja suoalueet ovat herkkiä tuhoutumaan aluetta uhkaavien muutosten vaikutuksesta. Näihin kuuluvat mm. puuston poisto, ojitukset ja padot: nämä käytännöt ohjailevat vesien virtausta luonnossa. Suoalueiden suojaaminen ja veden virtauksen tasaaminen on elinehto suoalueiden asukeille, jotka eivät menestyisi muussa ympäristössä.

Riistanhoitosuunnitelmaan kuuluu myös ihmisten asutusten ja elinkeinon suojeleminen. Runsaasta riistakannasta seuraa toisinaan vahinkoja sadolle tai nuoren metsän kasvulle hirvivahinkoina eläinten etsiessä ruokaa. Nämä vahingot on korvattava maanviljelijöille, samoin kun menetellään petoeläinten vieraillessa karjan keskuudessa.

Asumuksetkaan eivät pääsy välttymään luonnon huomiolta: oravat ja muut jyrsijät vahingoittavat sähköjohtoja ja repivät rakennusmateriaaleja, jotka siten menettävät kyvyn suojata rakenteita ilmastoa vastaan. Lintujen paljous voi paikoittain uhata elintarvikkeiden säilytystä tai ruoan valmistusta, ellei toimenpiteitä sen estämiseen kehitetä.

Riistanhoito on siis luonnon ja ihmisen yhteiselon tasapainottamista. Pidetään ympäristöstämme huolta!